Odborná kampaň – voda a zdraví

Jak často trápí naše pacienty záněty močových cest? Dodržují pitný režim? Vědí, kdy by měla proběhnout první prohlídka prostaty? Na tyto a další otázky jsme se ptali během červnové odborné kampaně Voda a zdraví, které se účastnilo přes třicet čtyři tisíc pacientů našich lékáren.

Co jsou odborné kampaně a k čemu jsou dobré?

Odbornými kampaněmi vrcholí naše tříměsíční vzdělávací cykly, během nichž se na lékárnách věnujeme vždy jednomu odbornému tématu. Tyto vzdělávací cykly se skládají ze čtyř fází. První fáze je teoretická a probíhá formou e-learningu. Druhá je praktická a probíhá formou procvičování odborné expedice na lékárnách s interními školiteli. Ve třetí fázi se konají odborné akademie. V závěru každého vzdělávacího cyklu pořádáme odborné kampaně, kdy už téma komunikujeme přímo s pacienty. Na článek o akademiích se můžete těšit zanedlouho, v tom dnešním se podíváme pod pokličku našim odborným kampaním.

Účelem kampaní je zvýšit zdravotní povědomí pacientů a ukázat jim, že lékárna je místem, kam každý může přijít pro odbornou radu. Během konzultací vyplňujeme s pacienty dotazník, který nám umožní získat lepší přehled o jejich znalostech a životním stylu a ušít jim naše odborné poradenství na míru.

Počet vyplněných dotazníků se každé čtvrtletí pohybuje v desítkách tisíc, což nám poskytuje velmi zajímavá data o zdraví našich pacientů. A právě o tato data bychom se zde s vámi chtěli pravidelně dělit. Je škoda si je nechávat jen pro sebe, když mohou pomoci všem odborníkům v oblasti farmacie.

Jak jsou na tom naši pacienti v oblasti prevence a řešení urogenitálních potíží?

Ze sesbíraných dat vyplývá, že za možný důsledek nedostatečného pitného režimu naši respondenti nejčastěji označují únavu, bolest hlavy a infekci močových cest. Čtvrtina respondentů dostatečný pitný režim nedodržuje. U téměř poloviny respondentů se v minulém roce vyskytl minimálně jeden zánět močových cest. Pouze přibližně každý sedmý dotázaný správně označil všechny uvedené důsledky nízkého příjmu tekutin, mezi něž patřila i zácpa, močové kameny, poruchy kůže nebo nemoci srdce a cév. Jako příčiny zánětů močových cest respondenti nejčastěji uváděli prochladnutí a infekce. Pouze přibližně každý sedmý dotázaný správně označil všechny uvedené možnosti, mezi něž patřilo i nedodržení hygienických zásad, nevhodné oblečení a některá celková onemocnění.

Krev v moči by nepřiměla k návštěvě lékaře celou čtvrtinu respondentů. V případě řešení zánětů močových cest by polovina respondentů volila návštěvu lékaře a dvě pětiny by je řešily přírodními prostředky nebo zvýšením pitného režimu. Když nás zajímalo, zda respondenti vědí, kdy by měl muž absolvovat první prohlídku prostaty u lékaře, pouze každý sedmý dotázaný správně uvedl, že by se měla odehrát po padesátém roce života a zároveň kdykoliv, pokud se vyskytnou problémy s močením.

Jak nám výsledky kampaně mohou pomoci při expedici?

Odborná kampaň prokázala, že příčiny zánětů močových cest, situace, při kterých je vhodná návštěva u lékaře, a důsledky nedostatečného pitného režimu zná pouze menšina oslovených. Podobně pouze menšina oslovených dodržuje kombinaci vhodných postupů při zánětech močových cest. Intervence potíží s močovými cestami vyžaduje nalézt příčinu potíží, ulevit od příznaků a posílit celkový zdravotní stav. Proto je pro nás vždy zásadní poznat pacienta a jeho potíže. Otázky „Pro koho?“, „Na jaké potíže?“, „Jak dlouho potíže trvají?“, „S čím se léčíte?“ jsou zde zcela namístě.

Při expedici bychom měli vždy zachovat individuální přístup a pacientovi poskytnout bezpečnou a účinnou léčbu. V rámci prevence i terapie upozorníme na režimová opatření a připomeneme dodržování zdravého životní stylu (dostatečný pitný režim, dodržování hygienických návyků, suché, prodyšné a teplé oblečení, nezadržování močení, nekouření, omezení dráždivých potravin a alkoholu, pravidelný pohyb aj.) Problémy s močením mohou být způsobeny celou řadou příčin. V případě dlouhodobých potíží nebo přítomnosti varovných symptomů upozorníme pacienta, že by bylo vhodné navštívit lékaře. U muže po padesátém roce života doporučíme preventivní prohlídku prostaty, a to i v případě, že žádné potíže nepociťuje.