Myslíme na pacienty – eRecept

V souvislosti s oficiálním lednovým startem eReceptu jsme spustili marketingově-edukační  kampaň.

Vzhledem k tomu, že spuštění povinných eReceptů bylo doprovázeno poměrně složitou veřejnou debatou a leckdy i přehnanými obavami z toho, co tato změna přinese, jsme se rozhodli připravit kampaň, která má sloužit těm, na které se v celé diskuzi trochu zapomnělo – tedy pacientům a zákazníkům lékáren.

Především pro cílovou skupinu seniorů jsme tedy natočili krátké video, které si klade za cíl laickou formou a v kostce vysvětlit co eRecept je, jak funguje a jaké výhody přináší. Zároveň uklidnit naše zákazníky a odbourávat případné mýty s eReceptem spojené.

Dalším důležitým vzkazem samozřejmě je to, že lékárny Dr.Max eRecept „umí“ a pacient může do lékáren Dr.Max bez obav s eReceptem dorazit.

Video si můžete spustit na tomto linku: https://www.youtube.com/watch?v=t3nnRJsR0cY

Doplněním TV kampaně jsou i webové stránky www.erecepty.cz. Tyto stránky poskytují našemu klientovi další podrobnější informace o eReceptu a jeho fungování.